Gamarra Osorio, E. R., Arzani Lezcano, D. X., & Burgos Garcia, O. M. V. (2021). Síndrome de reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos inducido por carbamazepina de liberación prolongada: reporte de un caso. Horizonte Médico (Lima), 21(3), e1309. https://doi.org/10.24265/horizmed.2021.v21n3.12