[1]
O. Plaza Heresi, «Reconstrucción Parcial de Pabellón Auricular con Colgajo Retroauricular e Injerto. Presentación de 1 caso», Horiz Med, vol. 12, n.º 4, pp. 50–54, dic. 2012.