Gamarra Osorio, E. R., D. X. Arzani Lezcano, y O. M. V. Burgos Garcia. «Síndrome De reacción a fármacos Con Eosinofilia Y síntomas sistémicos Inducido Por Carbamazepina De liberación Prolongada: Reporte De Un Caso». Horizonte Médico (Lima), vol. 21, n.º 3, julio de 2021, p. e1309, doi:10.24265/horizmed.2021.v21n3.12.