1.
Guibar Deza CM, Cabanillas Lopez JG, Goicochea Ríos E del S. Diabetes mellitus tipo 3c secundaria a pancreatitis crónica: reporte de un caso. Horiz Med [Internet]. 30 de marzo de 2021 [citado 22 de marzo de 2023];21(1):e1363. Disponible en: https://www.horizontemedico.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/view/1363